Bình Thuận: Khuyến mãi đặc biệt cho du khách dịp 30/4