(Cấm đường cập nhật ngày 27/9) Tin phân luồng giao thông, cấm đường dịp đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội