Động Thiên Đường đón hơn 10.000 lượt khách du lịch