Du lịch lễ 30-4: Nội “cháy” tour biển đảo, Ngoại kín chỗ