Hải Phòng: “Lễ hội hoa phượng đỏ” lần thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 5/2014