Hải Phòng: Người dân được truy cập wi-fi miễn phí tại 3 địa điểm