Lễ hội té nước Thái Lan

Tổng hợp 5 điểm vui nhộn và hấp dẫn nhất. Té nước Thái Lan là một lễ hội quan trọng nhất của đất nước Chùa Vàng để tỏ lòng kính trọng Đức Phật và cầu may mắn.