Lịch khởi hành mùng 2 tháng 9 (Tour ghép khách lẻ đi nước ngoài)