Ngày 2/11, khai thác đường bay thẳng từ TP HCM đến Paris