Ra mắt sản phẩm Rồng thời Lý chào đón 1000 năm Thăng Long