Số người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài tăng cao kỷ lục