Sôi động, lung linh đêm Khai trương du lịch Cát Bà 2012