Hành trình di sản: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Huế – Động Thiên Đường (5 ngày 4 đêm)