Tuần du lịch Hạ Long-Quảng Ninh 2011: Bước ghi điểm quan trọng