Vẫn chưa chọn được logo, slogan mới cho du lịch VN