Vietnam Airlines giảm giá đến 85 phần trăm các chuyến bay quốc tế