Du lịch lễ hội Hải Phòng – Chùa Mía – Đền Và – Trăm Gian – Chùa Thầy – Tây Phương (2 ngày 1 đêm)