Chuyên mục: Du lịch Hải Phòng – Thiên Cầm

thien cam
Bãi biển Thiên Cầm như hình cánh cung trải dài gần 3km bắt đầu từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con (núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng suối trong vắt ... Xem bài viết
Tháng Mười Hai 24, 2012