Chuyên mục: Du lịch mua sắm Lao Bảo từ Hải Phòng

Chuyến đi này đưa bạn về với chiến trường xưa, mảnh đất mù mịt khói bom năm nào giờ đây đã đổi khác. Cuộc sống thay da đổi thịt từng ngày. Đến cửa khẩu Lao Bảo để thấy một Quảng Trị phát triển về kinh tế, giao thương. Nơi đây ... Xem bài viết
Tháng Mười Hai 29, 2012