Chuyên mục: Du lịch mua sắm Móng Cái từ Hải Phòng

Móng cái – nơi tiền đầu tổ quốc của dải đất Việt Nam nơi ghi nhận bao chiến công hiển hách của ông cha ta từ thủa dựng nước đến chống giặc ngoại xâm phương Bắc, Mông, Nguyên v.v…Hôm nay Móng Cái trở thành một trong những cửa ngõ chính ... Xem bài viết
Tháng Mười Hai 29, 2012