LỊCH KHỞI HÀNH OUTBOUND (GHÉP KHÁCH LẺ) áp dụng cho nhóm từ 2 khách trở lên

LỊCH KHỞI HÀNH  OUTBOUND (GHÉP KHÁCH LẺ) áp dụng cho nhóm từ 2 khách trở lên
Stt
Hành trình Thời gian
Ngày khởi hành Giá người lớn Loại tiền
Hãng bay
TRUNG QUỐC
1 Bắc Kinh
4 ngày USD VN
2 Bắc Kinh – Thượng Hải 5 ngày 14 729 USD VN
3
Bắc Kinh – Thượng Hải – Quảng Châu – Thẩm Quyến 7 ngày 20 839 USD VN
4 Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu 7 ngày 5, 10 819 USD
5 Thượng Hải – Bắc Kinh – Hàng Châu – Tô Châu 7 ngày 6,27 809 USD
6 Thượng Hải – Bắc Kinh – Hồng Kông 7 ngày 9, 23 959 USD
7 Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang 6 ngày 12 719 USD VN
8
Đảo Hải Nam  4 ngày USD HU
5 ngày
9 Hồng Kong-Disneyland  4 ngày 7, 14, 21, 28 679 USD VN
 01/09 799  USD  VN
10 Hồng Kông – Macao 4 ngày USD VN
11 Hồng Kông – Thẩm Quyến 5 ngày 13/09 759 USD HX
12 Hồng Kông – Thẩm Quyến – Quảng Châu  5 ngày USD HX
 13 Đài Loan(Đài Bắc-Cao Hùng-Đài Trung)
6 ngày  USD
14  Tây An-Lạc Dương-Trịnh Châu-Khai Phong 6 ngày  USD
 15  Bắc Kinh-Nội Mông  USD
 16  Bắc Kinh – Hồng Kông  5 ngày
 17  Bắc Kinh – Thượng Hải – Hồng Kông  7 ngày
 18 Bắc Kinh – Tây An
 6 Ngày
 19  Thượng Hải – Hàng Châu – Tô Châu – Châu Trang Cổ Trấn
 4N3Đ  USD
20 Nam Ninh
3 ngày USD VN
21 Nam Ninh – Quế Lâm 5 ngày USD VN
22 Nam Ninh – Quảng Châu – Thâm Quyến 5N4Đ USD VN
23 Nam Ninh – Thành Đô – Cửu Trại Câu 6N5Đ USD VN
24 Alư – Côn Minh – Thạch Lâm 7N6Đ USD
25 Alư – Côn Minh – Thạch Lâm – Đại Lý – Lệ Giang
8N7Đ USD
26 Nam Ninh – Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 6N USD VN
27 Hải Khẩu – Tam Á 5 ngày USD HX
THÁI LAN
1 Bangkok – Pattaya 5 ngày 9, 10, 11, 18, 20, 24 439 USD
30, 01(09), 03(09) 479
10(09), 28(09) 429
2 Bangkok – Phuket USD
SINGAPORE – MALAYSIA
1 Singapore – Malaysia 7 ngày 08, 10 709 USD VN
2
Malaysia – Singapore 7 ngày 6, 18, 20 709 USD VN
31, 06(09) 725
3 Singapore 4ngày 3, 15, 19 649 USD VN
11, 18, 25 659
4
Malaysia 4 ngày USD VN
MYANMAR
1 Myanma 4 ngày 01(09) 659 USD VN
2
Myanmar (Yangon – Bangan) 4 ngày USD VN
LÀO
1 USD
2 USD
CAMPUCHIA
1 Pnompenh – Siemriep
4 ngày 12 579 USD VN
2 Siemriep – Phnompenh 4 ngày USD
NHẬT BẢN – HÀN QUỐC
1
  Pusan-Cheju-Seoul – Nami KH 6 ngày  08, 22, 29  1159 USD
2 Cheju-Seoul-Tiger world – Nami KH. 7 ngày 10, 20, 29  1159 USD
3 SEOUL-NAMI-JEJU-EVERLAND 6 ngày  5, 9, 10, 19 1059 USD

CHÂU ÂU
1 Ý – Pháp – Bỉ – Hà Lan – Đức 13 ngày 26(07), 14, 25  3349 USD
 02, 06(09), 26(09)  3250
2 Tây Ban Nha – Thụy Sỹ – Pháp -Ý – Vantican 14 ngày 13, 27  3849 USD
3 Pháp – Bỉ – Hà Lan – Ý – Đức
 11 ngày 25  3119 USD
4 Pháp – Đức –  Bỉ – Hà Lan -Ý  13 ngày
CÁC NƯỚC KHÁC
1 Úc: Sydney – Canberra – Melbourne
7 ngày – 6 đêm USD
2 Anh 7 ngày – 6đêm USD
3 Mỹ 11 ngày USD
4 Tây Tạng 8 ngày USD
5 Ai Cập
9 ngày USD
6 Canada 11 ngày USD
 7 Ấn Độ – Nepal
 10 ngày 18, 21 1910 USD
 8 Dubai
 7 Ngày 24 2280
9
đảo Bali 5 ngày 16 1230 USD

 
Lưu ý:
• Giá tour áp dụng cho khách lẻ ghép đoàn được cập nhật thường xuyên theo bảng lịch khởi hành.
• Nộp hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng, 2 ảnh 4×6 nền trắng khi đăng ký tour.
• Thanh toán toàn bộ chi phí trước khi khởi hành.