Nâng cấp tour du lịch Hà Nội – Lào Cai – Quảng Ninh – Ninh Bình

Từ 22 – 31.8, Sở Văn hóa Thể thao Du Lịch Hà Nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát tour du lịch Hà Nội – Lào Cai – Quảng Ninh – Ninh Bình nhằm thực hiện việc phát triển liên kết vùng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mới phục vụ khách trong và ngoài nước.

 
Qua đó, Sở VHTTDL sẽ cùng các tỉnh, các doanh nghiệp du lịch xây dựng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng chương trình du lịch giữa các vùng; xúc tiến và đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; xây dựng sản phẩm và xúc tiến, quảng bá du lịch…