Tăng cường tàu hỏa trong dịp lễ

Ga Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt đã có kế hoạch tăng cường các đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang và ngược lại, để phục vụ hành khách đi du lịch trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương 12.4 (mùng 10.3 âm lịch) và lễ 30.4 – 1.5.

Cụ thể, trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng vương (đi ngày 8, 9. về 11, 12.4), ngoài đôi tàu SNT1/2 chạy hằng ngày, sẽ tăng cường thêm 4 đôi tàu đi từ Sài Gòn đến Nha Trang gồm: SN3/4, SN5/6, trong đó ngày 8.4 chạy thêm 2 đoàn tàu SN4 và SN6; ngày 9.4 chạy thêm 2 đoàn tàu SN4 và SN6; tổng số chỗ dự kiến là 3.920 chỗ đi và về.

Dịp lễ 30.4 và 1.5 (đi ngày 29, 30.4; về ngày 2 và 3.5), ngoài đôi tàu SNT1/2 chạy hằng ngày đã bán vé trước, sẽ tăng cường thêm 8 đôi tàu đi từ Sài Gòn đến Nha Trang, trong đó ngày 28.4 chạy thêm 1 đoàn tàu SN6; ngày 29.4 chạy thêm 6 đoàn gồm SN4, SN6, SN8, SN10, SN12, SN14; ngày 30.4 chạy thêm 1 đoàn tàu SN6; tổng số chỗ dự kiến là 9.456 chỗ đi và về.