Giảm giá vé Jetstar Pacific trên các đường bay Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Hải Phòng