Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2013 chính thức khai mạc