Tuyển dụng nhân viên bán vé máy bay(ticketing)(Chi nhánh Hải Phòng – Hanoi Tourism JSC)