Vietnam Airlines giảm hơn 50 phần trăm giá vé máy bay nội địa