Hà Nội: Khánh thành tòa tháp Phật giáo cao nhất Việt Nam