Gần 2,5 vạn khách du lịch đến Cát Bà trong dịp lễ hội