Quần đảo Cát Bà được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và phủ sóng wifi