Xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến của Việt Nam

Đây là mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 
Mục tiêu cụ thể sẽ phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP của Ninh Thuận giai đoạn 2011 -2015 đạt 16 – 18%/năm, giai đoạn 2016 – 2020 là 19 – 20%.
Trong đó, giai đoạn 2011 – 2015: Công nghiệp và xây dựng tăng 30 – 31%/năm; nông, lâm, thủy sản tăng 5 – 6%/năm; khu vực dịch vụ tăng 15 – 16%/năm. Giai đoạn 2016 – 2020, các chỉ tiêu này lần lượt tăng từ 32 – 33%, 6 – 7% và 16 – 17%/năm.

Hướng trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước

Quy hoạch nêu rõ, trong 10 năm tới, Ninh Thuận sẽ tập trung ưu tiên phát triển 6 nhóm ngành gồm: Năng lượng, du lịch, nông lâm, thủy sản, sản xuất chế biến và 2 nhóm ngành phụ trợ là giáo dục – đào tạo, xây dựng và kinh doanh bất động sản; đến năm 2020, mục tiêu phát triển 6 nhóm ngành này đóng góp 91% GDP và giải quyết 85% lao động của toàn tỉnh.
Cụ thể, tỉnh sẽ phát triển nhóm ngành năng lượng, mà trọng tâm là điện hạt nhân và năng lượng tái tạo để Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước. Mục tiêu đến 2020, nhóm ngành này đóng góp 11% GDP và giải quyết 5 – 8% nhu cầu năng lượng quốc gia.
Phát triển toàn diện du lịch biển – sinh thái – văn hóa
Với nhóm ngành du lịch, theo quy hoạch, sẽ phát triển du lịch toàn diện dựa trên tiềm năng và lợi thế du lịch của tỉnh, bao gồm: Du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; từng bước hình thành khu du lịch trọng điểm của các nước và khu vực Đông Nam Á với các loại hình du lịch đặc biệt, có tính cạnh tranh cao, sản phẩm đa dạng, chất lượng dịch vụ tốt nhất. Cụ thể:
Sẽ tập trung phát triển các khu du lịch biển gồm: Khu du lịch Bình Tiên, Bình Tiên – Vĩnh Hy, Bình Sơn – Ninh Chữ, Cà Ná.
Đồng thời, phát triển loại hình du lịch thuyền buồm cao cấp, quy mô từ 100 – 200 bến du thuyền tại vịnh Vĩnh Hy và khu du lịch Bình Sơn – Ninh Chữ; hình thành các cơ sở du lịch nghỉ dưỡng cao cấp ở khu du lịch Vĩnh Hy, Mũi Dinh; phát triển loại hình du lịch kết hợp thưởng thức đặc sản rượu nho địa phương, trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đông Nam Á.
Mục tiêu đến 2015, đón khoảng 1,3 – 1,4 triệu lượt khách và đến 2020 đón 2,5 – 3 triệu lượt khách du lịch.

Phát huy lợi thế sản xuất giống thủy sản

Ninh Thuận cũng sẽ phát huy lợi thế của tỉnh về sản xuất giống thủy sản, phát triển vùng sản xuất giống tập trung An Hải, Nhơn Hải và nghề nuôi tôm thịt gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu; đẩy mạnh nghề khai thác thủy sản xa bờ…
Mục tiêu đến 2015, sản lượng tôm giống đạt 11,5 tỷ con giống, diện tích nuôi tôm đạt 1,2 – 1,3 nghìn ha, sản lượng tôm thịt đạt 13 nghìn tấn, sản lượng hải sản đánh bắt xa bờ đạt 60 nghìn tấn, giá trị xuất khẩu đạt 100 triệu USD.