Thống nhất chủ đề Năm Du lịch quốc gia 2012

Tại TP Huế, Ban Chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia khu vực Bắc Trung Bộ – Huế năm 2012 vừa thống nhất với các bộ, ngành, địa phương liên quan, về chủ đề của Năm Du lịch quốc gia 2012 là: “Du lịch di sản”.

Theo đó, Năm Du lịch quốc gia năm 2012 có gần 30 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động nổi bật như: Chương trình Doanh nhân Việt Nam với văn hóa, di sản dân tộc; Duyên dáng Việt Nam năm 2012; Diễn đàn hợp tác quốc tế và phát triển du lịch đường bộ với các nước thuộc hành lang kinh tế Ðông Tây; Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ II… Các địa phương thuộc khu vực bắc miền trung cũng đã đề xuất thêm một số hoạt động cụ thể gắn liền với sự kiện văn hóa tại địa phương mình: Thanh Hóa lập hồ sơ đệ trình UNESCO công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới; Hà Tĩnh kỷ niệm 250 năm Ngày sinh của đại thi hào Nguyễn Du…
Kon Tum biểu dương 70 gia đình văn hóa tiêu biểu
Nhân ngày Gia đình Việt Nam (28-6), ngày 23-6, tại TP Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kon Tum tổ chức hội nghị biểu bương gia đình văn hóa (GÐVH) tỉnh Kon Tum năm 2011.
Trong hai năm 2009-2010, toàn tỉnh có 68.179 hộ gia đình được công nhận GÐVH. Thông qua phong trào xây dựng GÐVH đã góp phần giữ vững được 770 khu dân cư là địa bàn trong sạch, lành mạnh không có ma túy, mại dâm, không có các tệ nạn xã hội. Toàn tỉnh đã có 831 làng, tổ dân phố có hương ước, quy ước; 774/831 khu dân cư đã làm tốt công tác xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước; đã xây dựng được 24 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.
Nhân dịp này 70 GÐVH tiêu biểu được lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Kon Tum khen thưởng.